Resim Aciklama Resim Aciklama Resim Aciklama

ATIK YAĞ TEMİZLEME

Atık Madeni Yağların Geri Kazanımı
(Genel Değerlendirme)
Madeni yağlar, ham petrolden rafine yolu ile üretilen baz yağları esasında elde edilmekte ve tüm makine ve ekipmanlarda ve motorlu taşıtlarda sürtünmeyi azaltmak, ekipmanlarda oluşan ısıyı gidermek, güç kayıplarını önlemek, yüzeyleri korozyondan korumak, çalışan parçaların temizlenmesini sağlamak, aşınmayı engellemek ve ekipmanın ömrünü uzatmak amacıyla kullanılmaktadır.
Madeni yağlar kullanım koşullarına bağlı olarak, özellikle de sıcaklık etkisiyle değişik yapısal hidrokarbon bozulmalarına maruz kalmaktadırlar. Bunun yanı sıra, madeni yağlar kullanım sırasında su, toz, katran, kurum, reçine, asfalt, asit, ağır metaller vb. gibi bir çok değişik kirleticilerle kirlenebilmektedirler. Bu nedenle madeni atık yağlar tüm dünyada çevre ve insan sağlığı için tehlikeli atık olarak tanımlanmaktadır. Madeni atık yağlar, içerdikleri kirleticilere bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında I. Kategori atık yağlar ve II. Kategori atık yağlar olarak sınıflandırılmaktadırlar.
Ülkemizde 2004 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ile kontrol altına alınan atık madeni yağlar belirli bir sistem çerçevesinde toplanarak, çevresel parametreler göz önünde bulundurularak esasen çimento/kireç fabrikalarında yakma, çeşitli ürünlere dönüştürme şeklinde geri kazanılmakta ya da yakılarak bertaraf edilmektedir.
Ancak, atık yağlardan rafine edilerek katma değeri yüksek baz yağlarının ve diğer ürünlerin elde edilmesi, onların yakıt olarak kullanılmasından çevre ve ekonomik açıdan çok daha üstün olduğunu göstermektedir. Buna rağmen, ülkemizde atık madeni yağlardan mevcut taleplere uygun baz yağ üreten lisanslı firmalar bilinmemektedir.
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde ise günümüzde atık madeni yağlardan başarılı şekilde baz yağı üretilmektedir. Üretilen bu baz yağları, petrolden üretilen baz yağlarına kıyasla %67 oranında daha az enerji gerektirmektedir.
Günümüzde, sanayide atık madeni yağların geri kazanımı için çeşitli teknolojik prosesler kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, esasen atık yağların içerdiği kirleticilerin türlerine ve miktarlarına bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Atık yağların geri kazanım prosesleri genel olarak kaba filtrasyon, flaş distilasyon ile su ve hafif hidrokarbon giderimi, vakum distilasyonu ile asfalt giderimi ve kille adsorpsiyon yöntemlerinden oluşmaktadır. Hedeflenen geri kazanım ürünlerine
ve onların kalitesine bağlı olarak geri kazanım proseslerinde gerektiğinde
kimyasal işlem, santrifüj, ince film buharlaştırma, katalitik hidrojenli temizleme
vs. gibi yöntemler de kullanılmaktadır.
Atık yağların geri kazanımından elde edilen ürünler esasen: benzinli ve dizel
motorlarda kullanılan motor yağları, motorlu kara taşıtlarda kullanılan dişli
yağlar, kalıp yağları, tekstil sanayinde kullanılan harman yağları, gres yağları ve
asfaltlı çatı örtülerinde kullanılan astar ürünleridir.
Dolaysıyla, ülkemizde atık yağların geri kazanımı ile yüksek katma değere sahip
baz yağlarının ve diğer değerli ürünlerin elde edilmesi için etkin çağdaş
teknolojilerin geliştirilmesi ve Türkiye’miz sanayisinde yaygın olarak uygulanması
ister çevre, isterse de ekonomi açısından ciddi önem arz etmektedir ve bu bizim
ana hedefimizdir.
Bu hedef doğrultusunda tarafımızca, atık madeni yağların ülkemizdeki yasal
mevzuata uygun olarak yüksek katma değere sahip ürünlere dönüştürülmesi için
etkin teknoloji proses geliştirilmiştir: prosesin teknolojik prensipleri, PID kontrol
sistemi ve teknolojik ünitelerin tasarımı işlenip hazırlanmıştır. Yapılan ön
hesaplamalar gösterir ki, 1.5 kg atık madeni yağdan benzin, fueloil ve gres yağı
gibi ürünler dışında yaklaşık olarak 1 kg yüksek kalitede baz yağ elde edilebilir.
Tarafımızca geliştirilmiş teknolojik prosesin ekonomik göstergelerinin (yatırım
maliyeti, üretim maliyeti vb.) belirlenmesi ve Ön Fizibilitesinin hazırlanması için,
Siparişçi tarafından talep olunan kapasitenin ve hedeflenen ürünlerin önceden
netleştirilmesi gerekmektedir.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Ürünlerimiz Hakkında Bilgi Almak için bizimle iletişime geçmenin birden fazla yolu var.

Ürün Bilgi Formu